niedziela, 05 Lut 2023
You are here: Start Regulaminy REGULAMIN SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ PRZY PSP NR 1 W PIONKACH
REGULAMIN SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ PRZY PSP NR 1 W PIONKACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez lokarol   
czwartek, 04 kwietnia 2013 06:42

 
Podstawowym wymogiem uczestnictwa w Szkółce Wędkarskiej jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
    - regulaminu amatorskiego połowu ryb
    - zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą
    - regulaminu wycieczek
2. Uczestnik podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia instruktora.
3. Zabrania się uczestnikom:
- samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek
- samowolnego opuszczania pomieszczenia zajęć teoretycznych
- wchodzenia do wody bez zgody opiekunów
- pobierania i wynoszenia wędzisk i akcesoriów wędkarskich bez zgody instruktora
- niszczenia wędzisk i przyborów wędkarskich
- niszczenia pomocy edukacyjnych w postaci książek, plansz, tablic itp.
4. Uczestnik chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić instruktorom pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
5. Uczestnik chcący opuścić pomieszczenie zajęć lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany jest powiadomić o tym opiekunów.
6. O wszelkich uszkodzeniach wędzisk i pozostałego sprzętu wędkarskiego należy niezwłocznie powiadomić instruktora.
7. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć.
8. Każde dolegliwości i urazy należy bezzwłocznie zgłosić instruktorom.
9. Uczestnik dba o dobre imię szkółki wędkarskiej.
10. Każdy uczestnik, który nie przestrzega regulaminu szkółki wędkarskiej zostanie natychmiastowo usunięty z listy uczestników.