PUSZCZA KOZIENICKA - zestaw pytań Drukuj
Wpisany przez szymon   
poniedziałek, 02 marca 2015 09:54

PUSZCZA KOZIENICKA - zestaw pytań

 

 

 

 1. W którym roku powstał Kozienicki Park Kozienicki ?

 2. Ile jest rezerwatów przyrody w Puszczy Kozienickiej?

 3. Wymień nazwy 5 rezerwatów przyrody w Puszczy Kozienickiej?

 4. Co to jest „ czerwona księga”?

 5. Jaką powierzchnię zajmuje Puszcza Kozienicka?

 6. Wymień 5 drzew iglastych i 5 drzew liściastych rosnących w puszczy.

 7. W którym rezerwacie upamiętniono pobyt króla Władysława Jagiełły?

 8. Od którego roku KPK wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych?

 9. Wymień 5 gatunków ptaków objętych ochroną w KPK.

 10. Ile gatunków nietoperzy występuje w Puszczy Kozienickiej?

 11. Co to są użytki ekologiczne i ile ich jest?

 12. Jaki gad chroniony mieszka nad Zagożdżonką?

 13. Wymień 5 gatunków roślin z runa leśnego będących pod ochroną?

 14. W jaki sposób wykorzystuje się drewno?

 15. Na czym polega hodowla lasu?

 16. Wymień 3 rzeki przepływające przez Puszczę Kozienicką.

 17. Jak nazywa się ssak- wodny budowniczy?

 18. Wymień 5 gatunków ssaków leśnych występujących w puszczy?

 19. Jakie działania edukacyjne prowadzone są na terenie Puszczy Kozienickiej?

 20. Wymień 5 gatunków grzybów?